God jul

http://www.91anmuseet.se/

God Jul & God Fortsättning

önskar museets styrelse och personal!

© Egmont

Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA)

 

Sveriges militärhistoriska arv, är ett nätverk bestående av 25 statliga och statligt stödda museer som förvaltar militärhistorien. Samtliga lyder under myndigheten SFHM, Sveriges Försvarshistoriska museer.

 

Senast uppdaterad den 2014-10-07

Vinterstängt

 

Museet är nu stängt för vintern. Välkomna igen torsdagen den 5 feb kl 13-16

 

God jul & god fortsättning önskar museet med personal