Hem

 

Öppettider

1 feb-18 juni

 

Torsdagar kl 13-16, samt månadens första söndag kl 13-16

 

Guidad visning kl 14 på öppna söndagar

 

 

Välkommen till Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91:anmuseet

Välkommen till en värld av historia sedd ur ett militärt perspektiv. På Garnisonsmuseet kan du ta del av historiska föremål, uniformer, vapen, lokala och världsomspännande berättelser – och människors livsöden! Här görs blandade nedslag i garnisonens historia, med förgreningar långt ut i det civila samhället. 5 km öster om Halmstad, i Skedalahed, förvaltas även Sveriges statliga rikssamling av Luftvärnskanoner. Samlingen ägs av Armémuseum och visas vid bokade besök samt vid öppet-hus-dagar.

 

Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA)

 

Sveriges militärhistoriska arv, är ett nätverk bestående av 25 statliga och statligt stödda museer som förvaltar militärhistorien. Samtliga lyder under myndigheten SFHM, Sveriges försvarshistoriska museer.

 

Senast uppdaterad 2015-02-23