Digitalt museum

Vi finns på DigitaltMuseum

Upptäck möjligheten att botanisera i en mängd museers magasin - direkt via nätet! På DigitaltMuseum kan du ta del av Garnisonsmuseets fotoarkiv, tillsammans med mycket annat, och klicka dig runt bland bilderna på egen hand. Du kan också bidra med fakta om du har kunskap kring en omärkt bild, samt beställa bilder direkt via webben.

Syftet med DigitaltMuseum är att tillgängliggöra museisamlingar. Det finns stora och spännande samlingar som förvaltas i diverse magasin runt om i landet. Bara en bråkdel utvalda föremål presenteras i utställningar och böcker. Stora delar av samlingarna har därför sällan eller aldrig visats för en bredare publik.

 

DigitaltMuseum gör samlingarna enkelt tillgängliga för alla intresserade, oberoende av tid och plats. Målet är att museernas föremål och arkiv lättare ska kunna användas för till exempel studier, undervisning och bildsökning.

 

DigitaltMuseum finns både i Norge och Sverige och är utvecklat av KulturIT. Arbetet har delvis finansierats av det norska kulturrådet.

 

Garnisons- och Luftvärnsmuseet riktar ett särskilt tack till Bildstationen på Hallands Konstmuseum samt SMHA, som möjliggjort vår delaktighet i DigitaltMuseum.

Senast uppdaterad 2015-01-14