Sommarhälsning

 

Vi som jobbar på Garnisons- och Luftvärnsmuseet vill passa på att önska en trevlig sommar! Hoppas ses!

Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA)

 

Sveriges militärhistoriska arv, är ett nätverk bestående av 25 statliga och statligt stödda museer som förvaltar militärhistorien. Samtliga lyder under myndigheten SFHM, Sveriges Försvarshistoriska museer.

 

Senast uppdaterad 2015-07-02